Uitslag wijktop-3 bekend!

25 augustus 2021Categorie: Bewonersinitiatief Gemeente VWH Hoogkerk

De uitslag van de wijktop 3 voor Hoogkerk, Gravenburg en de Buitenhof is bekend. Bewoners uit deze wijken konden van 16 juni tot 14 juli hun stem uitbrengen op dertien voorstellen voor de wijk. In totaal zijn er 964 stemmen uitgebracht: 141 schriftelijke en 823 via het online formulier. Van die laatste stemmen zijn 33 ongeldig verklaard. Het totaal aantal geldige stemmen komt daarmee op 931. Als wijkraad zijn we blij met deze opkomst en uw betrokkenheid bij uw wijk!

De uitslag ziet er dan als volgt uit:

Uitslag stemronde wijktop 3 2020-21

 1. Voetpad langs de Zijlvesterweg met 792 punten.
 2. Verfraaiing centrum Hoogkerk met 778 punten.
 3. Uitbreiding voorzieningen Ruskenveense plas met 693 punten.
 4. Snelheidsmaatregelen Zuiderweg met 594 punten.
 5. Renovatie en uitbreiding speeltuintjes Ruskenveen met 558 punten.
 6. Outdoor gym Gravenburg met 412 punten.
 7. Verlichting rotonde Zuiderweg met 325 punten.
 8. Crowdfunding behoud boerderij van Buist met 317 punten.
 9. Sportvoorziening ouderen Peizerbocht met 297 punten.
 10. Aanleg hondenspeelveld met 246 punten.
 11. Fruitbomen in de Buitenhof met 209 punten.
 12. Meer zitbanken in Hoogkerk met 180 punten.
 13. Restauratie historisch schip met 170 punten.


Puntentelling
Iedere bewoner kon schriftelijk of online een eigen top drie samenstellen. Wij maken gebruik van een telsysteem waarbij de eerste keuze drie punten waard is, de tweede twee punten en de derde keuze één punt. In totaal had u dus zes punten te verdelen over één of meerdere voorstellen. Opgeteld zijn daaruit de bovenstaande scores gekomen.

Top-6
Het VWH-bestuur heeft besloten om de top-6, de bovenste zes voorstellen, te laten toetsen door de gemeente. De gemeente onderzoekt door middel van een ‘quick scan’ of de voorstellen uit te voeren zijn en hoeveel geld dat gaat kosten. Op basis daarvan maakt het VWH-bestuur een verdeling van de gelden van de wijktop 3: de 50.000 euro. Het komt vaak voor dat er meer budget benodigd is dan vanuit het wijkbudget kan worden voorzien. In dat geval is de bijdrage uit dit budget een aanzet voor gemeente en/of initiatiefnemers om aanvullende gelden bij elkaar te krijgen om de voorstellen uit te kunnen voeren. Wij hebben de initiatiefnemers op de hoogte gesteld van de uitkomst en hen op het hart gedrukt om op zoek te gaan naar extra ondersteuning en sponsoring.

Meedoen
Wilt u zich inzetten voor één van de voorstellen uit de top-6? Dat kan zijn door mee te denken over de invulling van een voorstel, uitvoering of sponsoring. Bijvoorbeeld: welke voorzieningen moeten er komen bij de Ruskenveense plas en waar? Waar moet de outdoor gym in Gravenburg komen en met welke toestellen? Wij vernemen graag of u daarmee wilt helpen. U kunt ons bereiken via info@vwhoogkerk.nl of bellen naar 06-13211151.

Hartelijk dank voor uw stem!

Vereniging Wijkraad Hoogkerk

Reacties