Stichting historische haven stopt met de Gouwzee

20 juni 2024Categorie: VWH Hoogkerk

De Stichting Historische Haven Hoogkerk (HHH) stopt na een haalbaarheidsonderzoek met de plannen voor exploitatie van het schip ‘De Gouwzee’. Hoewel het plan haalbaar bleek, was er onvoldoende draagvlak om voldoende invulling te geven aan het schip. De stichting HHH richt zich op verdere invulling van de historische haven. Het schip zal worden verkocht.

In 2022 is Stichting Historische Haven Hoogkerk een samenwerking aangegaan met Stichting Roemte. Het doel van deze samenwerking was om het schip de Gouwzee met ondersteuning van Roemte aan te kopen, te restaureren en vervolgens als HHH te exploiteren in de haven van Hoogkerk. In opdracht van HHH is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de slagingskansen van het initiatief te onderzoeken. Mede dankzij de vastberadenheid, het netwerk in Hoogkerk en nautische kennis van Stichting Historische Haven Hoogkerk werd geconcludeerd dat het plan haalbaar was. Wel waren er bedenkingen over de (financiële) risico’s gedurende de renovatie- en exploitatiefase. Voorwaarde was namelijk dat er voldoende bijdragen van fondsen kwamen voor de restauratie. Dit bleek lastiger te zijn dan verwacht. Daarnaast was het essentieel dat er voor de Gouwzee in de exploitatiefase een jaarrond programma kwam. Hiervoor was een flinke tijdsinvestering nodig die ofwel vanuit de Historische Haven Hoogkerk moest komen, dan wel van een extern aantrokken projectleider (met dito extra kosten). De risicovooruitzichten voor de initiatienemers leken – zeker op de langere termijn – ongewis. Hierdoor bleek er voor alle betrokkenen onvoldoende draagvlak te zijn om het project doorgang te laten vinden. Roemte heeft nog gesprekken gevoerd met een mogelijk geïnteresseerde andere stichting die het project wilde overnemen, maar ook dat is helaas niet gelukt.

De Historische Haven Hoogkerk en Roemte hebben daarom in gezamenlijkheid besloten om te stoppen met het project. Desalniettemin kijken beide stichtingen positief terug op de afgelopen periode. Het schip de Gouwzee, dat nu in bezit is van de Historische Haven Hoogkerk, zal wordt verkocht.

De stichting HHH richt zich ondertussen op een verdere invulling van de haven, onder meer door aanleg van een vlaggenmast. Een idee hiervoor is ingediend bij Sterk Hoogkerk.

Foto: Benne de Jong. Een recente foto van de Gouwzee, op de ligplaats in de Zweedse haven in Groningen.

Reacties