Stem van Hoogkerk: het vervolg

1 februari 2023Categorie: Bewonersinitiatief VWH Hoogkerk

Vorig jaar is er weer een Wijktop 3 geweest, de Stem van Hoogkerk. Voor een budget van € 30.000,- euro konden ideeën worden ingediend, waarna de inwoners van Hoogkerk, Gravenburg en Buitenhof hun stem konden uitbrengen door een selectie te maken van maximaal drie ideeën. Om jullie geheugen nog even op te frissen, dit was de uitslag:

  1. Verlichting voor het Hegepad
  2. Voetpad langs de Leegeweg
  3. Verharding van de IJsbaan

Deze drie ideeën zijn vervolgens onderzocht door de Gemeente. Wat kan en mag wel en wat kan en mag misschien niet? We hebben besloten om voor ieder idee 10.000 euro beschikbaar te stellen. Er moest dus ook bekeken worden wat wel en wat niet mogelijk is voor dit bedrag. Daarvoor heeft de gemeente voor ieder idee een schatting gemaakt wat de totale kosten zullen zijn. Daar waar 10.000 euro niet genoeg is zullen er andere gelden moeten worden gezocht, bijvoorbeeld subsidies, sponsoren of speciale fondsen. De indieners van de gekozen ideeën zijn hier samen met de VWH en het Gebiedsteam mee bezig. Zo wordt er voor de Leegeweg gekeken of door middel van wat kleine aanpassingen een voetpad langs de weg mogelijk is. Voor de IJsbaan willen we binnenkort een bijeenkomst voor geïnteresseerden organiseren. Wie hier graag bij zou willen zijn kan zich aanmelden bij de initiatiefnemer van het idee. Dit is Martin Appeldooren: martin.appeldooren@westerkwartier.nl

De Kinderwijkraad, die indiener is van de verlichting voor het Hegepad, is druk bezig om uit te zoeken welk soort verlichting mag en welke verlichting het beste past.

Via de Westerkrant houden wij u uiteraard op de hoogte hoe de stand van zaken is rond deze ideeën!

Sterk Hoogkerk
Dit jaar zal er geen Wijktop 3 zijn, maar iets veel beters. Dit jaar staat in het teken van het eerste jaar van Sterk Hoogkerk. Een Burgerbegroting voor Hoogkerk en de omliggende wijken, met meer geld en meer inspraak. Binnenkort gaan wij hiermee van start. Dus houd goed de Westerkrant en de website Hoogkerkonline in de gaten voor meer informatie.

Reacties