Gemeente start zorg- en hulpverlening ‘Proeftuin Hoogkerk

12 november 2016Categorie: Algemeen

In Hoogkerk start een proef waarin 8 kleine zorgaanbieders ondersteuning aan bewoners op een vernieuwende manier regelen. Het Begeleidingsteam Hoogkerk (BT Hoogkerk) gaat aan de slag voor mensen die jeugdhulp, individuele ondersteuning of dagbesteding kunnen gebruiken. Nieuw is dat medewerkers zelf bepalen wie op welk moment hulp nodig heeft. Inwoners hebben meestal geen indicatie of zorgtoewijzing meer nodig. Doel van de proeftuin is dat de ondersteuning dichtbij de leefomgeving van de bewoners plaatsvindt, tegen lagere kosten. De proeftuin loopt tot en met december 2017. Ook de ervaring van de cliënten wordt meegenomen in de beoordeling van de proef.

Achtergronden
De achtergrondgedachte is dat deze ondersteuning aansluit aan de behoefte aan ondersteuning van de wijkbewoner, op het moment zelf. Op momenten waarop het beter gaat, kan met minder intensieve inzet worden volstaan. De ondersteuning is veel minder gebonden aan regelgeving dan nu bij de zorginzet via beschikkingen en toewijzingen. Het begeleidingsteam (alsook het WIJ-team) zijn continu aanwezig in Hoogkerk, waardoor indien nodig snel inzet kan worden gepleegd.

Het BT Hoogkerk heeft een nauwe verbinding met WIJ-Hoogkerk. Inwoners van Hoogkerk die volgens het WIJ-team in aanmerking komen voor jeugdhulp, individuele begeleiding of dagbesteding, hoeven hiervoor niet meer een indicatie of zorgtoewijzing aan te vragen. Zij worden direct doorverwezen naar het Begeleidingsteam.

Financiën
Volgens het College is met het BT Hoogkerk een besparing mogelijk want de geboden hulp is doelmatiger. Dat betekent dat voor evenveel bewoners minder geld nodig is of dat voor hetzelfde geld meer bewoners begeleid kunnen worden. Deze potentiële besparing was ook een belangrijke voorwaarde voor de proeftuin.

Volledige tekst: Collegebrief Start Proeftuin Hoogkerk als onderdeel van de transformatie in het sociaal domein

Reacties