Primair onderwijs Noord-Nederland staakt op 14 februari

24 januari 2018Categorie: Activiteit

PERSBERICHT

De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie, FvOv, AVS en PO-Raad zijn hoopvol over de stappen die minister Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Perspectief op een eerlijk salaris blijft uit.

In november werd een staking in Noord-Nederland aangekondigd voor januari, maar het PO-Front wilde minister Slob meer tijd geven om aan de eisen tegemoet te komen. Met die eisen is en blijft een structureel bedrag gemoeid van 1,4 miljard euro. De 430 miljoen euro voor werkdrukbestrijding komt veel te laat en voor een solide loonopbouw is 900
miljoen euro nodig.

Geld voor minder werkdruk komt te laat
De afgelopen maanden is het PO-Front met minister Slob in gesprek gegaan over de werkdrukmiddelen. Deze komen volgens het regeerakkoord pas aan het einde van de regeerperiode beschikbaar. De gesprekken zijn hoopvol, maar hebben vooralsnog niet tot concrete resultaten geleid. Om kinderen optimaal onderwijs te kunnen bieden, zeker gezien het oplopende lerarentekort, is het van groot belang dat het geld voor
werkdrukvermindering zo snel mogelijk beschikbaar komt.

Kabinet biedt geen extra geld voor hogere salarissen
Daarnaast zien de organisaties in het PO-Front nog geen enkele beweging van het kabinet om meer geld voor salaris beschikbaar te stellen. Het primair onderwijs blijft een van de slechtst betalende sectoren voor hoogopgeleiden. Als de economische voorspoed aanhoudt en de lonen in de marktsectoren een sprong maken, is het niet uitgesloten dat
de salarisachterstand de komende jaren nog groter wordt. Een salaris gelijkwaardig aan het voortgezet onderwijs is in dat licht een bescheiden eis.

Staking 14 februari in Noord-Nederland
Details over de staking worden later bekend. Vast staat dat de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie en FvOv alle leraren en onderwijsondersteuners in Noord-Nederland oproepen om 14 februari het werk neer te leggen. De Algemene Vereniging Schoolleiders roept alle schoolleiders op de staking te steunen.

Reacties