Ontwerpplannen De Suikerzijde digitaal in te zien

9 april 2020Categorie: Gemeente

Vanaf vandaag zijn de ontwerpplannen voor het nieuwe stadsdeel ‘De Suikerzijde’ in te zien op de website van de gemeente Groningen. Deze nieuwe wijk moet verrijzen op het oude Suikerfabriekterrein. Van 9 april tot en met 3 juni 2020 kunt u reageren op:

  • De voorontwerp structuurvisie De Suikerzijde
  • Het milieueffectrapport
  • Het voorontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied noord

U kunt vanaf 9 april 2020 de plannen plus alle bijlagen digitaal inzien en digitaal reageren. De stukken zonder de bijlagen kunt u vinden op gemeente.groningen.nl/desuikerzijde

U kunt ook een brief sturen. Geef in dat geval duidelijk aan over welk document uw reactie gaat.

Ruimtelijk Beleid & Ontwerp
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Vragen stellen
Wij kunnen ons voorstellen dat u praktische vragen heeft over de plannen en de documenten. Die kunt u vanaf 9 april aan ons mailen: info@desuikerzijde.groningen.nl. Het gaat dan om verduidelijkende vragen bijvoorbeeld ‘waar vind ik het bodemonderzoek?’. Dit soort vragen beschouwen we niet als inspraakreactie.

Als u inhoudelijk wilt reageren op de plannen, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een bepaalde keuze die in het plan gemaakt wordt, dan beschouwen we uw bericht als een inspraakreactie en behandelen we deze in het inspraakverslag dat we opstellen. U kunt deze reactie dan digitaal indienen.

Impressie Suikerzijde noord

Reacties