Grote stap vooruit: A7 bij Hoogkerk-Zuid krijgt stil asfalt!

28 april 2020Categorie: Gemeente Verkeer VWH Hoogkerk

Moeten Buitenhof en Hoogkerk-Zuid nog lang wachten op uitvoering?

Door Rutger Noordam

Als de gemeenteraad akkoord is gaat het nu dan toch echt gebeuren: de A7 tussen viaduct Hoogkerk en viaduct Roderwolderdijk krijgt stil asfalt. Het college van B&W wil € 700.000,- eigen geld van de gemeente Groningen beschikbaar stellen om deze geluidsmaatregel nu eindelijk voor elkaar te brengen. Opgeteld komt er daarmee stil asfalt op de A7 vanaf Vrijheidsplein tot aan viaduct Roderwolderdijk, maar hoe lang zal er nog gewacht moeten worden op uitvoering langs de gehele route?

Situatie Buitenhof en Hoogkerk-Zuid verschillend
Wethouder verkeer Philip Broeksma (GroenLinks): “Ik ben blij voor de omwonenden dat we deze oplossing hebben gevonden om de geluidsoverlast aan te pakken. Als de raad akkoord gaat met het voorstel … willen we dit zo snel mogelijk geregeld hebben.” Hij heeft het dan over stil asfalt op het deel A7 langs Hoogkerk-Zuid. Omdat dat deel buiten het plan van AanpakRingZuid valt, zou dat een voordeel kunnen opleveren. Men kan dan een andere aannemer contracteren. Toch blijft Rijkswaterstaat wegbeheerder en zij zou kunnen eisen dat het tegelijk uitgevoerd wordt met het deel A7 langs Buitenhof. In de situatie van geluidsoverlast A7 bij Buitenhof heeft het jongste collegebesluit totaal geen verandering gebracht. Stil asfalt daar staat achterin de planning van aannemerscombinatie Herepoort, dus dat vindt pas plaats over 5 of 6 jaar. Als men eerder gaat asfalteren bij Buitenhof, moet dat asfalt ook weer eerder vervangen of onderhouden worden en dat kost geld. Het is puur deze kostencalculatie die er voor zorgt dat de huidige beroerde situatie bij Buitenhof eindeloos wordt gerekt, met een flink geluidslek vanaf de snelweg door de in 2016 aangelegde busafrit. Contractueel kan aannemerscombinatie Herepoort niet gedwongen worden eerder te asfalteren. Als klap op de vuurpijl is er zelfs een ontheffing voor de wet geluidshinder afgegeven voor het gehele plangebied van AanpakRingZuid voor de volledige duur van het hele project (tot 2025). Ongelimiteerde herrie bij Buitenhof is dus nog jaren toegestaan!

Financiën geregeld, maar het is nog niet klaar
Geluidsoverlast van de A7 bij Groningen-West is al jaren een heet hangijzer. De Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) heeft daar onophoudelijk aandacht voor gevraagd. In 2014 leek alles geregeld. De raad stemde voor het grote plan voor de Ring Zuid en stelde daarbij als eis dat de A7 bij Groningen-West als belangrijke geluidsmaatregel stil asfalt zou krijgen. Niet alleen het Stadspark, Buitenhof en Piccardthof zouden het voorlangs krijgen, maar ook Hoogkerk-Zuid, terwijl dat laatste buiten plangebied ligt. Juist over dat deel bij Hoogkerk-Zuid brak er na 2014 een conflict tussen overheden uit. Het bleek duurder uit te vallen dan eerder gedacht, maar het rijk wilde pertinent niet over de brug komen, de geluidshinder aldaar zou de wettelijke normen voor geluidshinder niet overschrijden. Rekenmodellen met merkwaardige aannames geven meestal andere resultaten dan je op grond van werkelijk ondervonden geluidsoverlast zou verwachten. Toen vorig najaar het totaalbedrag bekend werd voor stil asfalt bij Hoogkerk-Zuid, 1,1 mln. euro, leek het einde oefening. Nu de gemeente zelf uit een financiële meevaller bij het Transferium Hoogkerk 7 ton euro beschikbaar wil stellen en de provincie met 1 ton euro komt is het samen met het eerdere budget financieel eindelijk rond. Uitvoering bij Hoogkerk-Zuid zou dus als alles goed gaat nog redelijk snel kunnen gaan als Rijkswaterstaat wil meewerken. Bij de Buitenhof ligt het heel anders. De VWH is van plan de gemeenteraad te vragen of het stil asfalt alsnog vervroegd kan worden aangelegd. Als noodoplossing zou men de maximumsnelheid (tijdelijk) naar 80 km./p.u. kunnen verlagen.

Rutger Noordam is bestuurslid VWH

Update: de VWH heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel van het college een brief verstuurd om te pleiten voor een snelle uitvoer van de aanleg van stil asfalt.
brief n.a.v. raadsvoorstel stil asfalt A7, 14 mei (PDF)
Bijlage: Motie gemeenteraad afscherming geluid Buitenhof uit 2013 (PDF)

Reacties