Grote opkomst avond aardbevingsschade in De Buitenhof

27 juni 2016Categorie: Algemeen

Eerste conservatieve schatting: 3 miljoen euro schade!

Door Rutger Noordam
De bewonersavond over aardbevingsschade in De Buitenhof was een groot succes. Er kwamen 65 mensen en tweederde deel hiervan wilde aan het eind van de avond de krachten bundelen en samen verder op dit onderwerp.
Een bouwtechnisch geschoold vastgoedadviseur en bewoner maakte op de avond een eerste conservatieve schatting van 3 miljoen euro schade in De Buitenhof. Naar we nu weten zijn er huizen met €20 000,- euro schade, dat lijkt eerst de top. Erg veel mensen zitten momenteel met niet-erkende (C) schades. Sinds het Arcadis-rapport van afgelopen oktober worden er drastisch minder schades erkend. Door het systeem van de NAM/Centrum Veilig Wonen (CVW) van ‘geheimhoudingsplicht’ en individuele afhandeling staan mensen er alleen voor en niemand weet precies hoe het zit met de schade en schade-afhandeling in de buurt om hen heen. Volgens de Gebiedscoördinator aardbevingsschade van de gemeente Groningen, op de avond aanwezig, weet zelfs de gemeente Groningen nauwelijks waar en hoeveel in de stad er bevingsschade is. De NAM deelt de data praktisch niet. De vastgoedadviseur maakte duidelijk dat er voor het vastgestelde bedrag van €800,-, nog los van de procedure, vrijwel onmogelijk een goed rapport gemaakt kan worden: “Zeker 80% van de rapporten van experts en contra-experts is ver beneden de maat”. Zijn advies: vraag specifiek om een bouwtechnische motivatie op schrift als gesteld wordt dat het geen bevingsschade is (geven ze niet). Het gevoel in de zaal was dat het CVW bewust stuurt op een zo laag mogelijk schadebedrag, de volgende dag kwam precies deze conclusie uit onderzoek van RTVNoord.
Wat kan de Buitenhof hieraan doen?
Het bedrijf StabiAlert schetste de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van haar nauwkeurige tiltmeters en het openbare onafhankelijke OSSG-net dat men probeert op te zetten. Een actievoerder uit Saaksum onderstreepte het grote belang om je te verenigen, men heeft zo aldaar het fracken, dicht op een natuurlijke breuklijn, tot nu toe tegen kunnen houden. Hij zei verder dat het belangrijk is je niet alleen op je eigen belang te richten, als je wat wilt bereiken. De bevingen zullen niet stoppen. Al heel snel komt de nieuwe belangrijke Mijnbouwwet aan de orde in de Tweede – en Eerste Kamer, dáár moeten de rechten van de burger gewaarborgd worden. In de afronding van de avond ontstond er een werkgroep Bevingsschade, die aan een actieplan gaat werken. Juist het delen van informatie, zoals de verstrekte rapporten, zal centraal staan. Verder werd het idee om met gemeenschappelijke contra-expertise experts de schade in de gehele wijk, de schade-afhandeling en de patronen daarin te inventariseren, door iedereen erg toegejuigd.

Rutger Noordam is lid van Buurtcommissie Buitenhof, mailcontact hierover: bevingen@debuitenhof.info

Reacties