Duurzaamheid en Cultuur

De VWH-commissie Duurzaamheid en Cultuur is een commissie voor initiatief op het snijvlak van deze twee thema’s, met oog voor de sociale kant van duurzaamheid. De commissie heeft onder meer tot doel in Hoogkerk en omgeving bewustwording en innovatie te bevorderen ten aanzien van duurzaamheid door middel van het uitvoeren van laagdrempelige projecten. De commissie is er op initiatief van de VWH, maar functioneert als samenwerkingsverband van bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Duurzaamheid en Cultuur kunnen dienstbaar aan elkaar zijn, kunnen elkaar helpen. Ook los van het thema duurzaamheid heeft het bevorderen van Cultuur in brede zin de bijzondere aandacht.

Contactpersoon: Rutger Noordam

Meer informatie: mail naar info@vwhoogkerk.nl