College stelt plannen woonwijk De Suikerzijde vast

30 maart 2020Categorie: Gemeente

Het college van B&W stelde afgelopen week enkele plannen voor het Suikerfabriekterrein vast. De nieuwe wijk daar gaat De Suikerzijde heten. De eerste 750 woningen komen aan de noordkant, dat een ‘centrum-stedelijk’ karakter krijgt, met naast woningen ook ruimte voor horeca, winkels, scholen, cultuur en zorg. Ook komen er pleinen en veel groen. Aan de westkant van De Suikerzijde komt een park dat net zo groot wordt als het Noorderplantsoen. B&W stemden in met het voorontwerp structuurvisie De Suikerzijde, het bijbehorende milieueffectrapport en het voorontwerp bestemmingsplan De Suikerzijde noord. Vanaf donderdag 9 april vindt de inspraak plaats. Dat gebeurt door de coronacrisis op andere manieren. Lees meer in de brief aan de raad (PDF).

Plankaart van de noordkant van het Suikerfabriekterrein.

Reacties