550 nieuwe woningen vlakbij Peizerweg

9 januari 2018Categorie: Algemeen

Concreet plan bouw Suikerfabriek-terrein nog vóór zomer 2018

Door: Rutger Noordam

Er komen vrijwel zeker circa 550 nieuwe woningen tussen de Peizerweg en het nieuwe fietspad Hegepad. Dit nieuwbouwproject, ‘De Kreken’, is de start van de ontwikkeling van het Suikerfabriek-terrein. In de plannen wordt gesproken over de bouw van minimaal 2500 huizen in Groningen-West. Een bewonersavond hierover voor de omgeving van de Peizerweg zal georganiseerd gaan worden begin 2018 door de gemeente in samenwerking met Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH).

Veel is nog onduidelijk over de ontwikkeling van het voormalig Suikerfabriek-terrein, een groot gebied van ruim 130 hectare (vergelijk: het Stadspark is 144 hectare). Tegelijk is één ding wel duidelijk: de gemeente heeft haast gezien de huidige gekte op de woningmarkt.  Wethouder Roeland van der Schaaf heeft eind december aangekondigd dat het concrete plan voor De Kreken er voor de zomer van 2018 zal liggen.

De Kreken
Waar gaan ze de nieuwe woonwijk De Kreken nu precies bouwen? In elk geval tussen het spoor en de Peizerweg. In het laatste raadsvoorstel staat de wijk op een tekening ingetekend ten noorden van fietspad het Hegepad, maar in gesprek met ambtenaren blijkt dat de wijk vrijwel zeker toch ten zuiden van het Hegepad komt tot aan de huizen aan de Peizerweg. Er passen daar ten zuiden van het Hegepad over de gehele breedte 900 woningen en in eerste fase komen er circa 550.  Het is de bedoeling dat de eerste huizen binnen vijf jaar worden opgeleverd en dat er ongeveer 100 woningen per jaar gebouwd gaan worden, afhankelijk van de vraag. De naam ‘De Kreken’ brengt in herinnering dat in dit landschap kreken liepen, die ooit uitlopers waren van de vroegere Waddenzee. De bebouwing zal de natuurlijke lijnen gaan volgen van deze kreken.

De nieuwe wijk wordt anders dan bijvoorbeeld de wijk de Buitenhof, ook vlakbij de Peizerweg. Men spreekt bij De Kreken van een ‘groen stedelijk milieu met een accent van hoogbouw’.  Tuinen rondom de woningen worden ‘kleinschaliger’ en men heeft het over ‘inclusief’ wonen voor heel verschillende groepen. Wat men op het Suikerfabriek-terrein gaat bouwen moet ‘de wijk van de toekomst’ worden, waar duurzaamheid voorop staat. Met een intelligent Smart Grid energienetwerk, zero-waste (geen afval), het parkeren geminimaliseerd en de nadruk op langzaam-verkeersverbindingen en op openbaar vervoer.

Concepttekening bebouwing ‘De Kreken’, Inspiratiedocument New Sugar District, Studioninedots/DELVA.

Nieuwe infrastructuur op het Suikerfabriek-terrein
Het raadsvoorstel voor de ontwikkeling van het gehele Suikerfabriek-terrein beslaat 30 jaar, maar het bouwen van de infrastructuur, onder meer de wegen, komt natuurlijk nogal vooraan. Waarschijnlijk wordt er dit jaar al een fietspad aangelegd langs het Hoendiep naar het Voorterrein van het Suikerfabriek-terrein, onder het spoor en de Westelijke Ringweg door. Op dit Voorterrein zijn tot 2030 nog ‘tijdelijke’ ontwikkelingen zoals festivals en in verband met de geluidsoverlast komen daar eerst hotelachtige woonvormen. Het Voorterrein wordt ook aangesloten op de nieuwe wijk De Kreken, over het spoor richting Stadspark. Dat gaat gebeuren met een fietspad met brug over het spoor of toch via een autoweg met fietspad onder het spoor door, dat moet nog besloten worden. Op het punt van de verbinding van de Diamantlaan in Vinkhuizen met de Peizerweg spreken de verschillende gemeentelijke stukken elkaar tegen. Het meest recente stuk, het raadsvoorstel, spreekt over de verbinding van de Diamantlaan met de ‘Campinglaan/Peizerweg’. Wordt daarbij het kleine weggetje bedoeld dat nu langs de erfgrens van het terrein van Niemeijer ligt, dat heet deels Peizerweg en deels Campinglaan? Alle andere eerdere gemeentelijke stukken verbinden de Diamantlaan rechtstreeks noord-zuid met de Hunsingolaan.
Als je niet uitkijkt bij de aanleg hiervan heeft deze laatste verbinding de potentie van een tweede Westelijke Ringweg.  Daar zit de Buitenhof zeker niet op te wachten. Onlangs geraadpleegde ambtenaren houden echter vol dat het een verbinding gaat worden van de Diamantlaan richting Campinglaan/ Peizerweg met voorzieningen voor langzaam bestemmingsverkeer. Op deze weg zal de Hunsingolaan, naar het noorden doorgetrokken, in een haakvorm gaan aansluiten, zodat de busbaan Peizerweg vrij wordt van autoverkeer.

Aansluiting op Hoogkerk
Bij de aanleg van De Kreken zal de precieze terreingesteldheid ter plekke bepalen waar gebouwd gaat worden, en aan de hand daarvan wordt dan gekozen waar de ontsluitingswegen naar de Peizerweg en naar de Johan van Zwedenlaan komen te liggen. Wethouder Roeland van der Schaaf heeft aan de raad beloofd dat er een ontsluitingsweg naar de Johan van Zwedenlaan en daarmee naar Hoogkerk-centrum zal komen. Interessant hierbij is overigens dat misschien dit jaar zelfs al een begin gemaakt gaat worden met het concrete plan voor een treinstation Hoogkerk, ergens ter hoogte van kartonfabriek de Halm. Er wordt al jaren over gesproken, maar het wordt steeds meer naar voren gehaald in de planning.
De plannen voor het Suikerfabriek-terrein verkeren nog in een vrij vroeg stadium, maar het gaat hard. Vanaf 1 januari 2018 krijgt de projectorganisatie binnen de gemeente een duidelijk zwaarder accent met onder meer ambtenaren die Meerstad tot ontwikkeling hebben gebracht.

Meer informatie:

Raadsvoorstel uitvoeringsprogramma Suikerfabriek-terrein (PDF)

‘New Sugar District’: Inspiratiedocument Suikerfabriek-terrein (PDF)

Uitvoeringsprogramma Suikerfabriek-terrein (PDF)

Foto:  Impressie wonen in De Kreken, inspiratiedocument New Sugar District, Studioninedots/DELVA.

NB. Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Westerkrant van woensdag 20 december. Deze versie is licht bijgewerkt.

Reacties